Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific I în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, în domeniul Filologie română, specializarea Lexicologie-lexicografie

Data publicării: 06/10/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ”A. Philippide”, organizează,  în data de 11.11.2020, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător Științific gradul I, normă întreagă, în domeniul Filologie română, specializarea Lexicologie-lexicografie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.      

Data publicării anunțului: 06.10.2020            

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  tel. 0332101115.

Anunt.pdf

Calendarul concursului.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, fișa de evaluare, lista de lucrări – CS I.doc

Rezultatul concursului.pdf