Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific III în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Data publicării: 25/09/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, organizează, începând cu data de 29.10.2020, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în domeniul Filologie română, specializarea Etnologie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Data publicării anuntului: 25 septembrie 2020              

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului, tel. 0332 106 508, şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332 101 115.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Calendarul concursului.pdf

Grila standarde minimale, necesare si obligatorii pt ocuparea posturilor de CS III – IFRI.pdf

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf