Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific în cadrul Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”

Data publicării: 17/03/2022

Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, organizează,  începând cu data de 20.04.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific, normă întreagă, în domeniul Biologie, specializarea Antropologie.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.  

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.                     

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Centrului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

Anunț.pdf 

Tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, lista lucrări.doc

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere la concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf