Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific, vacant în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Data publicării: 23/11/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, organizează, începând cu data de 04 ianuarie 2021, ora 9:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător ştiinţific, normă întreagă, în domeniul Științe economice, specializarea Economia bunăstării.
Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune, în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, la Academia Română Filiala Iaşi, Bd. Carol I, nr. 8 – Biroul Resurse Umane, Salarizare etaj II.

Data publicării anuntului: 23 noiembrie 2020              
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332 101115.

Anunț.pdf

Calendarul concursului.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, lista de lucrări.doc

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei orale.pdf