Concurs pentru ocuparea postului vacant – Șef birou din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare

Data publicării: 04/12/2018

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Șef birou din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 09.01.2019, ora 10:00, și interviul în data de 14.01.2019, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic sau juridic.

vechime: o vechime totală în muncă de minim 5 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire studii superioare de specialitate economice sau juridice, din care minim 3 ani în domeniul resurselor umane și salarizare.

Termenul de depunere a dosarelor este 18.12.2018, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Pentru a vizualiza rezultatul selectiei dosarelor accesati adresa de mai jos

https://drive.google.com/file/d/17bfD98ZLgOs32ivyp5K4v4NbAg19TwLc/view?usp=sharing”

Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise accesati adresa de mai jos

htts://drive.google.com/file/d/1rpfAqhPynKe7y0vxbmsWAsQtIUsTXxzU/view?usp=sharing

Pentru a vizualiza rezultatul interviului accesati adresa de mai jos
Rezultat interviu.pdf

Pentru a vizualiza rezultatul final accesati adresa de mai jos
Rezultat final.pdf