Concurs pentru ocuparea unui post de Bibliotecar, gradul I din cadrul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”

Data publicării: 25/09/2020

Academia Română – Filiala Iași cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Bibliotecar, gradul I din cadrul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Postul este necesar pentru administrarea și gestionarea bibliotecii Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, asigurând activitățile caracteristice bibliotecii, și anume: dezvoltarea, completarea, organizarea și conservarea colecțiilor, evidența, catalogarea și indexarea publicațiilor, comunicarea colecțiilor și colaborarea cu cercetătorii în vederea asigurării unei bune informări și documentări științifice.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 19.10.2020, ora 10:00, și interviul în data de 22.10.2020, ora 10:00.

Condiţii:

• Nivel de studii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor umaniste.

• Experiența de lucru și calificare necesară în muncă și în specialitate: o vechime totală în muncă de minim 4 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare.

• Cunoașterea obligatorie a unei limbi străine, de preferință chiar două limbi, certificată/e prin diplomă universitară sau atestat.

Termenul de depunere a dosarelor 09.10.2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332106172 sau la sediul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”, str. Codrescu, nr. 6, Pavilion C.

Anunt.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Cerere de inscriere.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf