Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate grad IA(S), din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Inspector de specialitate gradul IA(S),  din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate,  normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Postul este necesar pentru a asigura realizarea contabilizării operațiunilor și raportărilor financiar contabile şi gestionarea financiar contabilă a contractelor cu finanţare internă.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă  în data de 08.12.2020, ora 11.00  și interviul în data de 14.12.2020, ora 10.00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție într-un departament financiar – contabil din care minim 1 an în implementarea unor proiecte cu finanțare internă sau externă; cunoaşterea legislaţiei economice în vigoare, capacitatea de a  lucra în echipă, gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţilor, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 26.11.2020, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Model cerere înscriere la concurs.pdf