Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate grad IA(S), din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate

Data publicării: 12/11/2020

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Inspector de specialitate gradul IA(S),  din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate,  normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Postul este necesar pentru a asigura realizarea contabilizării operațiunilor și raportărilor financiar contabile şi gestionarea financiar contabilă a contractelor cu finanţare internă.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă  în data de 08.12.2020, ora 11.00  și interviul în data de 14.12.2020, ora 10.00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție într-un departament financiar – contabil din care minim 1 an în implementarea unor proiecte cu finanțare internă sau externă; cunoaşterea legislaţiei economice în vigoare, capacitatea de a  lucra în echipă, gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţilor, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 26.11.2020, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Model cerere înscriere la concurs.pdf

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf