Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate gradul IA(S) (inginer) din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ

Data publicării: 14/08/2020

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Inspector de specialitate gradul IA(S) (inginer) din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ, normă întreagă, perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă 90 de zile.

Postul este necesar pentru a asigura realizarea activităților tehnico-administrative de specialitate privind buna funcționare a ARFI prin: gestionarea funcționării/asigurării utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă, canal, centrale termice, lift etc.), realizarea investițiilor, fundamentarea documentațiilor pentru achiziții publice de bunuri de natură tehnică.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 07.09.2020, ora 10:00, și interviul în data de 11.09.2020, ora 10:00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul tehnic – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Vechime: o vechime totală în muncă de minim 7 ani pe un post în condițiile deținerii unei diplome de absolvire a studiilor superioare de specialitate tehnice – mecanică, electrotehnică sau construcții și instalații.

Termenul de depunere a dosarelor 28.08.2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Model cerere înscriere la concurs.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei interviu.pdf

Rezultatul final.pdf