Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate grad I(S) în cadrul Biroului Financiar Contabilitate

Data publicării: 17/01/2022

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Referent de specialitate gradul I(S),  din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Postul este necesar pentru a asigura realizarea contabilizării operațiunilor și raportărilor financiar contabile şi gestionarea financiar contabilă a contractelor cu finanţare internă repartizate.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă  în data de 10.02.2022, ora 10.00  și interviul în data de 16.02.2022, ora 10.00.

Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție în domeniul economic; abilități de utilizare a calculatorului (Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate), cunoaşterea legislaţiei economice în vigoare, capacitatea de a  lucra în echipă, gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţilor.

Termenul de depunere a dosarelor este 01.02.2022, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf