Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate gradul I (S), – din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Referent de specialitate gradul I (S), – din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, conform legii).

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 11.06.2019, ora 10.00 și interviul în data de 18.06.2019, ora 10.00.

Condiţii: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime minima de 4 ani în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție într-un departament financiar – contabil sau în implementarea unor proiecte cu finanțare internă sau externă, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizare programe de contabilitate – nivel mediu.

Termenul de depunere a dosarelor este 31.05.2019, ora 15.00.
Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie


Facebook
GOOGLE
Pinterest
LINKEDIN