Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate gradul I (S), – din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate

Data publicării: 17/05/2019

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Referent de specialitate gradul I (S), – din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, conform legii).

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 11.06.2019, ora 10.00 și interviul în data de 18.06.2019, ora 10.00.

Condiţii: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime minima de 4 ani în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție într-un departament financiar – contabil sau în implementarea unor proiecte cu finanțare internă sau externă, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizare programe de contabilitate – nivel mediu.

Termenul de depunere a dosarelor este 31.05.2019, ora 15.00.
Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt, tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei interviu.pdf

Rezultatul final.pdf


		
× < class='eael-toc-title'>Table of Contents