Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, ediţia a II-a

Înființat la Iași în urmă cu 77 de ani, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” a organizat frecvent diverse tipuri de manifestări științifice, care au oferit posibilitatea propriilor cercetători, dar și celor din alte instituții ieșene, din centre din România și din străinătate să-și prezinte rezultatele investigațiilor, să intre în dialog unii cu alții.

Ținând cont pe de o parte de tradiția instituțională, iar pe de altă parte de nevoia de valorificare a oportunităților de dezbatere și de diseminare a rezultatelor obținute în urma activităților în biblioteci, arhive și „pe teren”, comunitatea noastră academică organizează Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, ediția a II-a, în zilele de 4-6 iunie 2021.
Pornind de la opinia că temele tradiționale au un loc aparent consolidat în disciplina noastră, iar cele novatoare trebuie încurajate, apoi că studiile istorice îi preocupă nu doar pe istorici, ci și pe filologi, literați, geografi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d., avem convingerea că orice subiect de cercetare istoriografică este legitim. Luând în considerare faptul că valoarea produselor istoriografice depinde de exigențele comunității epistemice, comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Locul de desfășurare al conferinței este sediul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, Str. Codrescu nr. 6, pe platforma ZOOM, va fi transmis şi pe pagina de Facebook a Institutului „A. D. Xenopol”.

Organizatori:

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Comitet organizatoric:

Dr. Dorin Dobrincu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Dr. Marius Chelcu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Dr. Alexandru Istrate, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Comitet științific:

Dr. Dorin Dobrincu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Dr. Marius Chelcu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Dr. Alexandru Istrate, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
conferinta XENOPOL

Conferinta nationala cu participare internationala

04-06 iunie 2021