Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, ediția a IV-a

Conferințele științifice reprezintă o excelentă oportunitate prin care mediul academic își reevaluează potențialul epistemic, se interconectează, testează și validează noi direcții de cercetare, deschizându-se în același timp spre societate.

Plecând de la această premisă, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași își propune ca, printr-o manifestare publică de impact, confirmată de edițiile precedente, să coaguleze specialiștii în domeniul istoriei și să ofere expertiză științifică pe teme de interes local, regional, național și universal, precum: patrimoniu, regimuri și ideologii politice, proiecții ale istoriei relațiilor internaționale, migrație și identitate, istoria Bisericii, abordări de istorie culturală, istoriografie și imaginar. Caracterizate prin spirit critic, suport teoretic adecvat și un nivel ridicat de interpretare, comunicările vor creiona perspective veridice asupra trecutului, utilizând, firește, surse variate și inedite.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 25.05.2023

Programul conferinței.pdf

Afiș.pdf

Afiș decernare premiu onoare Andrei Pippidi.pdf

Organizatori:

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași

Comitet organizatoric:

Dr. Leonidas Rados (coord.), Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași
dr. Mihai-Cristian Amăriuței, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași
dr. Alexandru Aioanei, dr. Marius Chelcu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași

Comitet științific:

Prof. univ. dr. Gh. Cliveti, mcAR., Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași
prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași
dr. Dorin Dobrincu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași

Conferinta nationala cu participare internationala

8-10 iunie 2023

Aula Academiei Române Filiala Iași; Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”;
Palatul Braunstein.