Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului  „iNTANGIBLE: Digitalizarea patrimoniului cultural imaterial în contextul schimbării digitale”

Manifestarea științifică este dedicată prezentării rezultatelor proiectului ”iNTANGIBLE: Digitalizarea patrimoniului cultural imaterial în contextul schimbării digitale”, contract de finanţare numărul 2021-1-RO01-KA220-VET-000034794 – Acordul de parteneriat nr. 1381/24.02.2022 cu Complexul Muzeal Național Moldova pentru Programul Erasmus+ 2021-2027 – „KA220-VET-Parteneriate pentru cooperare în domeniul formării profesionale”.

Afiș

Program

Organizatori:

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Departamentul de Etnologie

Comitet organizatoric:

CS I dr. Adina Ciubotariu, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”
CS II dr. Ioana Baskerville, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”
Roxana-Elena Oglinzeanu, Academia Română – Filiala Iași, Biroul Financiar Contabilitate

Comitet științific:

Acad. Sabina Ispas (Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, București),
CS I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
CS I dr. Adina Ciubotariu, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
CS II dr. Ioana Baskerville, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași

Conferință națională
21 noiembrie 2023, orele 10:00-14:00

Sala de ședințe a Institutului „Gh. Zane”, str. Th. Codrescu, nr. 2