Conferința de Etno-Didactică „Cultura tradițională în școală”

Începând cu anul 2015, Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Română – Filiala Iași organizează o conferință anuală în cadrul căreia s-au exprimat diverși specialiști implicați în a crea și a pune în practică cele mai eficiente strategii didactice pentru transmiterea informației despre cultura tradițională către tinerele generații.

Anul acesta, demersul nostru se înscrie sub egida strategiei actuale a organismelor culturale internaționale de încurajare a includere a culturii și artelor în sistemele naționale de educație și sporirea valorii acestora în cadrul politicilor publice, conform Cadrului UNESCO pentru educația culturală și artistică . Acest demers indică, printre altele, promovarea rolului educațional al culturii, care include drept piloni esențiali sistemele de valori, tradițiile și credințele, patrimoniul cultural imaterial. Educația culturală și artistică poate promova dialogul intergenerațional și administrarea responsabilă a resurselor culturale și naturale. Conform UNESCO, cultura și artele ar trebui să fie integrate în predare și învățare prin implicarea instituțiilor culturale, prin considerarea spațiilor culturale ca medii de învățare, precum și a actorilor relevanți, cum ar fi managerii și creatorii de patrimoniu cultural și mediatorii comunității locale. Scopul este de a extinde mediile de învățare și a favoriza învățarea contextualizată, care generează o conexiune mai puternică între cei care învață, indiferent care este vârsta acestora și mediul socio-economic de proveniență, și comunitățile lor.

Afiș

Organizatori:

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași,
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii tradiționale, Iași

Comitet organizatoric:

Dr. Adina Ciubotariu, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași
Dr. Ioana – Otilia Baskerville, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași
Darie – Silviu Flocea, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii tradiționale, Iași

Comitet științific:

Dr. Adina Ciubotariu, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași
Dr. Ioana – Otilia Baskerville, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași
Dr. Maria Șpan, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Dr. Cristian Mușa, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București, Academia Română

Conferință națională cu participare internațională
16-17 mai 2024

Muzeul „Vasile Pogor”, Iași