Conferința Internațională Bienală „Instituția Familiei. Tradiție, Reformă, Uniformizare și Perspective”, 4 -5 decembrie 2023 – a 3-a Ediție

Tema conferinței prezintă un deosebit interes în lumea juridică națională și internațională, având în vedere schimbările legislative, sociale și economice, tendințele uniformizării legislative, dar și convențiile statale bi- și multilaterale în acest vast domeniu.

Particularitățile conferinței sunt: se desfășoară în patru limbi (română, engleză, franceză și spaniolă); este interdisciplinară; tratează instituția familiei din multiple perspective: națională-internațională; uniformizare-diferențiere; tradiție-reformă.

Principalul obiectiv al conferinței este o abordare integrativă a instituției familiei prin realizarea unui dialog între specialiștii în științe socio-umane pentru a stabili un cadru adecvat dezvoltării armonioase a relaților de familie.

Locul de desfășurare: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, online Zoom, link-uri:

– 4 dececmbrie 2023: https://us06web.zoom.us/j/82904968137?pwd=kvBmMANSjOSs77trA31RZ411PLq43k.1;

– 5 decembrie 2023: https://us06web.zoom.us/j/85636607141?pwd=HdWF1nPfUGKGAbe4uBxUX7XI5Rfvxz.1

Afiș

Program

Organizatori:

– Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați;
– Asociația „Vespasian V. Pella”, Iași;
– Universidad „Carlos III” de Madrid (España);
– Université Caen, Normandie;
– Universitatea „Valachia”, Târgoviște;
– Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române – Filiala Iași
– Institutul de Sociologie al Academiei Române, București.

Comitet organizatoric:

•George Cristian Schin – Prof. univ. dr. hab., Decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați George.Schin@ugal.ro
•Aurora Ciucă – Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Drept și Știinte Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; Director Asociația „Vespasian V. Pella”, Iași, aurora_ciuca_2000@yahoo.com
•Esperanza Castellanos Ruiz – Profesor, Catedratico de Derecho internacional privado, Universidad Carlos III de Madrid (España), Co-responsable del Grupo de Investigación ACCURSIO, ecastell@der-pr.uc3m.es
•Amandine Cayol – Maître de conférences en droit privé – Université Caen Normandie, amandine.cayol@unicaen.fr
•Nicoleta Enache – Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Târgoviște, nicoletaenache73@yahoo.com
•Mihai Lupu – Dr. Cercetător științific grad III, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române – Filiala Iași, avmlupu@gmail.com
•Iulian Apostu – Dr., Cercetător științific grad III, Laboratorul de Sociologie a Familiei si a Cuplului Conjugal, Institutul de Sociologie al Academiei Române, București, phdiulian@gmail.com
•Nadia-Cerasela Aniței – Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, ncerasela@yahoo.com

Comitet științific:

•George Cristian Schin – Prof. univ. dr. hab, Decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați George.Schin@ugal.ro
•Aurora Ciucă – Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Drept și Știinte Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, Director Asociația „Vespasian V. Pella”, Iași, aurora_ciuca_2000@yahoo.com
•Esperanza Castellanos Ruiz – Profesor, Catedratico de Derecho internacional privado, Universidad Carlos III de Madrid (España), Co-responsable del Grupo de Investigación ACCURSIO, ecastell@der-pr.uc3m.es
•Amandine Cayol – Maître de conférences en droit privé – Université Caen Normandie, amandine.cayol@unicaen.fr
•Nicoleta Enache – Dr., Lector, Faculté de droit et de Sciences administratives, Université „Valahia”. Targoviste/ PhD. Lecturer, Faculty of Law and Administrative Sciences, University of Valahia, Targoviste, Romania, nicoletaenache73@yahoo.com
•Mihai Lupu – Dr. Cercetător științific grad III, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române – Filiala Iași, avmlupu@gmail.com
•Iulian Apostu – Dr., Cercetător științific grad III, Laboratorul de Sociologie a Familiei si a Cuplului Conjugal, Institutul de Sociologie al Academiei Române, București, phdiulian@gmail.com
•Nadia-Cerasela Aniței – Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, ncerasela@yahoo.com

Conferință internațională
4-5 decembrie 2023, ora 9.30

online Zoom