Constantin TOMA

Acad. Constantin Toma este biolog, profesor emerit consultant la Facultatea de Biologie a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specialist în morfologie şi anatomie vegetală. Membru titular al Academiei Române şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Laureat al premiului Emanoil Teodorescu al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al unui număr de patru universităţi româneşti. Preşedinte al Subcomisiei Monumentelor Naturii din Moldova şi coordonator al Centrului de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov” al Academiei Române – Filiala Iaşi.


CV RO Constantin Toma

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Constantin Toma