Crearea capitalelor în Europa de Est – între realitate, resurse şi ideal

Muzeul Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Iaşi, împreună cu Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, organizează Conferinţa Anuală ce se va desfăşura în zilele de 26 şi 27 august. Aflată la cea de-a treia ediţie, manifestarea tinde să fie un reper în atragerea celor mai noi şi valoroase cercetări privitoare la istoria oraşului Iaşi, fiind totodată gazda unor dezbateri. Drept dovadă, anul acesta, alături de o dezbatere pe teme de muzeografie, au fost incluse în program două teme noi. Prima porneşte de la o prezentare a experienţelor recente în studierea trecutului oraşului la Chişinău şi Iaşi, iar cea de-a doua va fi o masă rotundă la care se vor aşeza unii dintre cei mai cunoscuţi creatori şi administratori ai unor platforme care promovează oraşul Iaşi în mediul virtual.

Aşadar, participanţii, istorici, filologi, arheologi, arhitecţi, muzeografi, geografi şi pasionaţi de trecutul şi prezentul oraşului, tineri sau aflaţi la vârsta maturităţii academice, au răspuns şi de această dată chemării lansate de Muzeul Municipal „Regina Maria”, anticipând dorinţa publicului de a cunoaşte trecutul oraşului într-o manieră mai proaspătă, adaptată timpurilor prezente.

Programul conferinței.pdf

Organizatori:

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi

Comitet organizatoric:

Dr. Aurica Ichim, Directorul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iaşi
Dr. CS. II Marius Chelcu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

Comitet științific:

Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”
Dr. Leonidas Rados, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

Conferinta nationala

26-27 august 2022

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi, str. Zmeu 3