Compartimentul de Paleoantropologie

Obiectivul principal al compartimentului de Paleoantropologie este studiul materialelor osteologice umane provenite din descoperiri arheologice datate din Mezolitic până în Evul Mediu, în scopul cunoaşterii trecutului istoric şi biologic al populaţiilor care au trăit pe teritoriul României. Pentru atingerea obiectivului sunt abordate următoarele aspecte: morfologia osoasă şi particularităţile structurale ale populaţiilor preistorice, protoistorice, antice şi medievale; morfometria scheletică şi dentară; factorii de diversificare a tabloului tipologic şi fenomenele microevolutive; structura paleodemografică în contextul factorilor economici şi sociali; practicile paramedicale şi rituale, cu implicaţii pentru istoria medicinii; fenomenele de paleopatologie osoasă şi dentară; modificările paleohistologice şi histomorfometrice; anomaliile şi trăsăturile epigenetice explicate prin particularităţile modului de viaţă şi cele ale mediului geografic. Un al doilea obiectiv al compartimentului este studiul resurselor animale, evaluarea rolului şi importanței lor relative în cadrul comunităților umane (în alimentaţie, în ritualurile funerare), estimarea strategiilor de exploatare a resurselor animale în cadrul aşezărilor, caracterizarea fenotipului speciilor de animale, estimarea unor caracteristici adaptative în strategia de subzistență, iar în final, corelarea şi integrarea rezultatelor cu alte date privind relațiile omului cu lumea animală.