Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere

Ajunsă la a XVII- a ediție, conferința oferă un cadru de analiză a tematicilor privind dezvoltarea euroregională, în care cercetători, experți  și reprezentanți ai autorităților sunt invitați să contribuie cu cercetări și analize specifice, cu accent pe problematica dezvoltării Euroregiunii  Siret-Prut-Nistru. Organizată  la inițiativa Colectivului de cercetări economice  al Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, conferința are un caracter multidisciplinar, fiind deschisă specialiștilor din toate domeniile cunoaşterii ce pot contribui la înțelegerea cât mai adecvată a tematicii ridicate de dezvoltarea euroregională: științe economice, științe sociale, științe juridice, științe agricole, turism, științele mediului, științele educației, științe umaniste etc.

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gheorghe Zane”- Academia Română, Filiala Iaşi
Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”
S.C.Eastern Marketing Insights S.R.L.
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Comitet organizatoric:

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi:
Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”;
Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie;
Corina MATEI GHERMAN, ec. dr.; membră a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – Filiala Iaşi; președintă a Ligii Scriitorilor Români – Filiala Iaşi – Moldova;

Comitet științific:

Dinu AIRINEI, prof. univ. dr., decanul Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Christian BAUMGARTNER, lector, IMC Fachhochschule Krems, Austria;
Natalia BĂNCILĂ, prof. univ. dr. hab., Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova;
Alina BOTEZAT, CS I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova;
Sofia CĂPĂŢÎNĂ, conf. univ. dr., prorectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chișinău, Republica Moldova;
Simion CERTAN, prof. univ. dr. hab., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;
Maria Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru;
Corina CUŞNIR, conf. univ. dr., decanul Facultății de Comerț, Finanțe și Contabilitate Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova;
Emilian M. DOBRESCU, CS I dr., Institutul de Economie Națională – Academia Română; membru, Academia Oamenilor de Știință din România; Secretar ştiintific al Secției de Ştiințe Economice, Juridice şi Sociologice, Academia Română, Bucureşti;
Gheorghe DONCEAN, conf. univ. dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași;
Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Carmen-Mariana DIACONU, Prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie;
Norina Consuela FORNA, prof. univ. dr., decanul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa”, Iași;
Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;
Viorica FULGA, conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;
Ovidiu GHERASIM, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Alexandru GRIBINCEA, prof. univ. dr. hab., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;
Serhii HAKMAN, dr., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina; cercet. docent, Centrul Bucovinean de Politologie, Cernăuți, Ucraina Alina Petronela HALLER, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Elisabeta JABA, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
Corina MATEI GHERMAN, ec. dr.; membră a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – Filiala Iaşi;
Aureliu MĂRGINEANU, conf. univ. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;
Puiu NISTOREANU, prof. univ. dr., Facultatea de Business şi Turism, Academia de Studii Economice, Bucureşti;
Valentin NIŢĂ, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
Teodor PĂDURARU, CS II dr., preşedinte al Filialei Iaşi a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România;
Ada ȘTAHOVSCHI – prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova;
Alina SUSLENCO, lect. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova;
Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Larisa ŞAVGA, prof. univ. dr. hab., rector al Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;
Georgiana TACU, CS, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Ion TALABĂ, CS I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi;
Dănuţ UNGUREANU, dr. ing.; Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, România;
Dorian VLĂDEANU, CS I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Conferinta nationala cu participare internationala

29.10.2021

Online