Economia sănătăţii în context european: echitate în accesul la serviciile şi tehnologiile medicale, prevenţie şi măsuri de politică decizională

Acest workshop își propune să traseze anumite direcții de cercetare în domeniul economiei sănătății, punând accentul pe identificarea și implementarea unor politici de îmbunătățire a accesului populației la serviciile medicale. În cadrul acestei manifestări științifice, se vor prezenta și discuta o serie de lucrări recente privind diferite aspecte ale fenomenelor din domeniul economiei sănătății, atât la nivelul României, cât și comparativ cu alte state din Europa.

Programul manifestării științifice.pdf

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet organizatoric:

Huzum Eugen, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Haller Alina, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
David Mihaela, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Comitet științific:

Botezat Alina-Simona, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Haller Alina, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
David Mihaela, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Workshop

29 octombrie 2021

Online (platforma Zoom)