Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a IV-a)

Loading Events

« All Events

Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a IV-a)

octombrie 16 / 09:30 - 15:30

Sesiunea științifică propune o tematică care să dezbată diferite aspecte privind  transformările care au loc în sistemele agroalimentare, consecințele sociale, economice și de mediu ale acestora, efectele asupra activităților din întreg lanțul agroalimentar și asupra întregii societăți prin intermediul unei abordări cuprinzătoare ce include: promovarea producției agricole durabile și reziliente, resursele necesare producției, prelucrării și distribuției produselor agroalimentare, asigurarea accesului la alimente sănătoase și hrănitoare, garantarea tratamentului echitabil al tuturor actorilor economici din sistemul agroalimentar și, nu în ultimul rând, reducerea pierderilor și a risipei de alimente.

Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a IV-a)

Organizers

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” , Academia Română Filiala Iași
Institutul de Economie Agrară (Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”), București

Venue

On-line