Examen de promovare pentru ocuparea postului de Auditor public gradul IA

Data publicării: 15/11/2018

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi organiazează examen de promovare pentru ocuparea postului de auditor public intern gradul IA, cu norma întreagă în cadrul compartimentului de audit public intern.

Condiţii generale:

– să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care s-a aflat în activitate;

– de la ultima promovare să fie cel puţin 3 ani;

– studii de specialitate necesare pentru ocuparea postului.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de examinare:

cererea de participare la examenul de promovare;

curriculum vitae (datat şi semnat pe fiecare pagină);

copii după actele de studii;

copii după actele de identitate (carte de identitate, certificat de naştere, certificate de căsătorie);

copii după fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru ultimii 3 ani, în care s-a aflat în activitate.

 Dosarul de examinare se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei Române, până la data de 27.11.2018, ora 10,00 (cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data susţinerii examenului) când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Examenul de promovare se va desfăşura în data de 29.11.2018, ora 10,00 la sediul Academiei Române din București, Calea Victoriei 125, Biroul de Audit al Academiei Române şi va consta într-o probă scrisă.

Alte relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10,00 -13,00 la telefon: 0332101115 sau la sediul în   Bld. Carol I, nr. 8, etajul II, camera 19.

Anunt.pdf

Grafic de desfasurare a examenului de promovare.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Rezultat.pdf

Proces verbal final.pdf