Examen de promovare pentru ocuparea postului de director institut gradul II din cadrul Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”

Academia Română Filiala Iaşi, Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează examen de promovare pentru ocuparea postului de director institut gradul II, cu ½ normă din cadrul Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”.

Dosarul de examinare se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei Române, până la data de 07 iunie 2019, ora 14,00 (cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data susţinerii examenului) când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Examenul de promovare se va desfăşura în data de 12 iunie 2019, ora 12,00 la sediul Academiei Române Filiala Iaşi şi va consta într-o probă scrisă.

Alte relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09,00 – 15,00 la telefon: 033210115 sau la sediul Filialei din Iaşi, bd. Carol I nr. 8, et. 2, camera 19.

Anunt promovare director Institutul de Filologie Română AP.pdf