Examen de promovare pentru ocuparea postului de director institut gradul II din cadrul Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”

Data publicării: 28/05/2019

Academia Română Filiala Iaşi, Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează examen de promovare pentru ocuparea postului de director institut gradul II, cu ½ normă din cadrul Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”.

Dosarul de examinare se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei Române, până la data de 07 iunie 2019, ora 14,00 (cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data susţinerii examenului) când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Examenul de promovare se va desfăşura în data de 12 iunie 2019, ora 12,00 la sediul Academiei Române Filiala Iaşi şi va consta într-o probă scrisă.

Alte relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09,00 – 15,00 la telefon: 033210115 sau la sediul Filialei din Iaşi, bd. Carol I nr. 8, et. 2, camera 19.

Anunt promovare director Institutul de Filologie Română AP.pdf