GENIU, TALENT, CREATIVITATE – o abordare psiho-pedagogică și socio-culturală

Evenimentul este la a XIII-a ediție și abordează tema complexă a creativității și rolul acesteia în dezvoltarea personalității, analizate din perspective interdisciplinare.

Obiectivele manifestării sunt orientate spre:

– definirea și delimitarea teoretică a nivelurilor de creativitate (geniul, talentul, aptitudinile creative) din perspectiva psihologică, educativă și socio-culturală.

– descrierea etapelor specifice procesului creativ (germinare, insight, elaborare și valorizare a produselor create). Abordarea procesului creativității din diferite perspective teoretice: psihanaliza, behaviorismul, teoria umanistă etc.

– analiza modelelor științifice ale supradotării: modelul caracteristicilor orientate (L. Terman, H. Gardner, C.W. Taylor), teoria triadică (R. Sternberg, A. Butterfield, J. Davidson), modelul realizării orientate (J. Renzulli, R. Gagne, J. F. Feldhusen), modelul interactiv al excelenței (Erika Landau) și modelele socio-culturale și psihosociale orientate (A. J. Tannenbaum, K. Heller, F. Mönks, Alonso și Benito). – conturarea profilului de personalitate al copiilor/tinerilor supradotați, care prezintă trăsături intelectuale, emoționale și comportamentale specifice, cât și a problemelor de adaptare și educaționale.

Termen limită pentru primirea rezumatelor: 11 aprilie, 2022

Termen limită pentru primirea lucrărilor conferinței:    2 mai, 2022     

Persoana de contact:   cercet. dr. Marinela Rusu, telefon: 004 0749252992,

e-mail: acadconference@yahoo.ro, marinela.rusu@ices.acadiasi.ro

Link la site-ul oficial al conferinței:     https://artpersonality.webs.com https://61d9ee9118118.site123.me

                                                                                       

Organizatori:

Academia Română Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Departamentul de Psihologie și Științele educației.
ROMANIAN ACADEMY – Branch of Iaşi, “Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research
Co-organizatori:
– Teachers Training Department: „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
-„Alecu Russo” Bălți State University, Republic of Moldova, Faculty of Education Sciences, Psychology and Arts.
– „Ion Creangă” State University, Chisinau, Rep. Moldova.
– “George Enescu” National University of Arts from Iaşi, Teachers Training Department.
– ”George Enescu” National University of Arts, Iaşi, Romania, Faculty of Visual Arts.
– „G. Bariţiu” History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
– 13th Elementary School of Ilion, Athens, Greece.
– Department of Pre-University Education, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
– ”Elena Cuza” Gymnasium School Nr. 9 of Iași.
– Fundația Academică Pentru Progres Rural ”Terra Nostra”, Iași.

Comitet organizatoric:

Marinela Rusu, senior researcher, grd. II, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
Mirela Ștefănescu, senior researcher, grd. III, PhD., Multidisciplinary Art Research Institute, UNAGE, Iași.
Marilena Doncean, senior researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
Eugenia Maria Pasca, Professor PhD., “George Enescu” National University of Arts, Iaşi, Romania.
Felicia Ceaușu, senior researcher III, PhD., ICES „Gh. Zane” Iași.
Magdalena Lazăr, secretary, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”

Comitet științific:

PREZIDIU
• Eugen Huzum, Director of the ICES ”Zane”, Iași.
• Marina Cosumov, PhD, Associate Professor, ”Alecu Russo” Balti State University, Republic of Moldova.
• Tatiana Bularga, PhD, Associate Professor, ”Alecu Russo” Balti State University, Republic of Moldova.
• Mirela Ștefănescu, senior researcher, grd. III, PhD., Multidisciplinary Art Research Institute, UNAGE, Iași.
• Bogdan Neculau, Associate Professor, PhD., Director of Department of Pre-University Education, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
• Marinela Rusu, senior researcher, grd. II, PhD., Romanian Academy, Branch of Iasi, ICES ”Gh. Zane”.
COMITETUL DE SELECȚIE
Eugenia Maria Paşca, PhD Professor, Teacher Training Department, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
Marinela Rusu, PhD, Main researcher, grd. II, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
Mirela Ștefănescu, Main Researcher, grd. III, PhD., Multidisciplinary Art Research Institute, UNAGE, Iași.
Liliana Stan, Prof. PhD, Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Al. I. Cuza „University of Iasi, Romania.

Conferinta internationala

20 mai, 2022, ora 9.00

Online