Înțelesuri ale autenticității. Perspective clasice, provocări postmoderne

Colocviul nostru propune o abordare interdisciplinară a autenticității, concept filosofic reper, ce oferă baza înțelegerii adecvate a multor teme și noțiuni fundamentale în filosofia existențialistă, în fenomenologie, dar și în domenii precum psihologia, antropologia, științele  politice, marketing-ul sau studiile de social media.

Într-o accepțiune tradițională, autenticitatea are în vedere sinele fiecăruia, individualitatea, și se referă la ceea ce este unic și particular fiecărei ființe umane, din punct de vedere psihologic, etic sau existențial. Autenticitatea nu este însă un dat natural al omului, ci mai degrabă o provocare existențială, un proces continuu de devenire sau de transformare. Totuși, autenticitatea nu este doar apanajul solipsismului, ci se poate defini și social, prin includerea ideii de relaționare cu Celălalt, de responsabilitate asupra acestuia.

Discuțiile actuale despre autenticitate se situează în general pe un plan etic și social. Sunt criticate noile tipuri de societăți industriale și informaționale, ce împing existența omului către un spațiu virtual, al inautenticității. De asemenea, se discută despre o eră contemporană a decadenței și a declinului moral, o epocă a culturii narcisismului, clădită pe o viziune problematică asupra ființei umane. Autenticitatea poate constitui, în acest context distopic, un ideal etic, însă rămâne de văzut în ce măsură poate avea succes în fața unui relativism postmodern generalizat; cu atât mai mult cu cât autenticitatea a fost adesea limitată la înțelesul ei estetic, al unui individualism egoist. Astfel, autori precum Charles Taylor încearcă o revalorizare a conceptului, atacând criticile care limitează înțelesul autenticității la nivelul estetismului, al individualismului și al subiectivismului, al slăbiciunii egoiste pentru propria persoană, „forme triviale ale culturii autenticității”. Acestea au apărut în contextul evoluției tehnologice a lumii moderne, ce a condus, printre altele, la o superficializare a existenței, individul abandonându-și responsabilitățile sociale și cetățenești în favoarea „fericirii personale”.

Vă așteptăm, așadar, să participați cu lucrări ce pot aborda, în sens larg, atât aria tematică prezentată mai sus, cât și orice alt aspect sau înțeles al autenticității, specifice oricărui alt domeniu de cercetare umanist sau al științelor sociale. Prezentările ar trebui să se încadreze în limita a 20-25 de minute, incluzând întrebările.

Colocviul se va desfășura online pe data de 07 mai 2021 și este organizat în cadrul proiectului Conceptul de autenticitate existențială și provocările contemporane post-moderne GAR-UM-2019-XII-3.1-6.

Persoana de contact: CS III Bârliba Ionuț
Email: ionutbarliba@ices.acadiasi.ro
Telefon: 0744663709

Organizatori:


Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași

Comitet organizatoric:

– CS III Bârliba Ionuț-Alexandru, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
– CS III Frasin Irina, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
– CS III Codrea Lavinia Andreea, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași

Comitet științific:

Colocviu national

: 3 mai 2021