INTRODUCERE ÎN ANTROPOLOGIE FIZICĂ. Metode de studiu, rezultate, discuţii, aplicaţie practică

Manifestarea are drept scop promovarea antropologiei fizice, prin cunoașterea metodelor de studiu, a provocărilor ce apar în timpul unei analize paleoantropologice și a rezultatelor obținute ce pot fi folosite pentru descifrarea vieții cotidiene a comunităților umane demult dispărute.

Grupul țintă al acestei manifestări este format din studenți ai Facultății de Istorie (secția Arheologie) și Facultății de Drept (secția Criminalistică) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Partea teoretică a seminarului știinţific se va desfășura în Sala de Conferințe a Institutului de Filologie Română ,,Al. Philippide”, iar partea practică, în Laboratorul Centrului de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ambele situate pe str. Teodor Codrescu nr. 2.

Afiș

Organizatori:

Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, Academia Română-Filiala Iași

Comitet organizatoric:

– Dr. Angela SIMALCSIK (Centrul de Cercetari Antropologice „Olga Necrasov” ARFI; Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”; Institutul de Cercetari Bioarheologice și Etnografice)
– Dr. Robert Daniel SIMALCSIK (Centrul de Cercetari Antropologice „Olga Necrasov” ARFI; Institutul de Cercetari Bioarheologice și Etnografice)
– Rebeca CEFALAN (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)

Comitet științific:

Seminar știinţific
05 aprilie 2024

Institutul de Filologie Română ,,Al. Philippide” și Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, str. T. Codrescu, nr. 2