Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție

ATELIER DE EDITARE ȘTIINȚIFICĂ DE TEXT

Pornind de la ediții critice, ca studii de caz, ne putem întreba dacă există un mainstream al editării în cultura noastră și care îi sunt coordonatele. Există „ediția perfectă”? Sau, mai curând, întrebarea ar trebui reformulată în sens pragmatic: poate exista o ediție perfectă a unui text?

În cadrul atelierului ne propunem o abordare directă, transparentă, dialogală despre provocările cu care se confruntă editorul, în funcție de principiile de la care pornește în abordarea textului pe care îl editează. Folosirea fotografiei, a facsimilului și, mai recent, a imaginii scanate și arhivate electronic impulsionează dezbaterea, arătând că marile dificultăți ale realizării unei ediții nu sunt, în ultimă instanță, de ordin tehnic, ci metodologic.

Afiș.pdf

Program Atelier, Lecturi tehnice.pdf

Organizatori:

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”,
Institutul de Cercetări Interdisciplinare (Proiectul roPSALT)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Comitet organizatoric:

Astrid Cambose, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”,
Ana-Maria Gînsac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Comitet științific:

Dr. Leonidas Rados, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”
Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Istorie

Workshop

24, 25 noiembrie 2022

Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”