Limba română și provocările istoriei recente, ediția a IV-a

În condițiile unei creșteri alarmante a numărului de analfabeți funcționali, membrii Comisiei pentru studierea originii poporului și a limbii române își pun problema necesității unor măsuri concrete de îmbunătățire a procesului de predare și învățare a limbii române. De aceea, am invitat la dialog un specialist în pedagogie și didactică, alături de profesori de la instituții de învățământ partenere, preocupați de această problemă. Scopul dezbaterii este identificarea unor măsuri pe care le pot lua cercetătorii specialiști în lingvistică de la Academia Română – Filiala Iași, împreună cu specialiști, cadre didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și practicienii din învățământul preuniversitar.

Invitație.pdf

Afiș.pdf

Organizatori:

Academia Română – Filiala Iași, prin Comisia pentru studierea originii poporului și a limbii române și Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași
Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Masă rotundă
15 noiembrie 2023

Sala mică de Conferințe a ARFI