Limba română și provocările istoriei recente. Simpozion național cu participare internațională

Propunem spre dezbatere două dintre fenomenele manifestate în istoria recentă și în cea actuală, provocatoare pentru specialiști. Este vorba despre creșterea îngrijorătoare a analfabetismului funcțional și despre revirimentul tracomaniei, probleme legate între ele printr-un raport de includere și de determinare. La simpozionul organizat on-line vor participa membrii Subcomisiei pentru studierea formării poporului român și a limbii române precum și invitați din țară și din străinătate. Materialele rezultate în urma acestui simpozion vor face parte din documentarea necesară demersurilor pentru punerea în practică a mijloacelor de prevenire și de diminuare a analfabetismului funcțional.

Organizator

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet organizatoric

  • Gabriela Haja, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Elena Tamba, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Marius-Radu Clim, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet științific

  • Stelian Dumistrăcel, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Ioan Milică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere
  • Ana-Maria Minuț, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere
  • Gabriela Haja, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Elena Tamba, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Contact

Gabriela Haja

gabihaja@gmail.com

0740630358

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

institut