institut

Propunem spre dezbatere două dintre fenomenele manifestate în istoria recentă și în cea actuală, provocatoare pentru specialiști. Este vorba despre creșterea îngrijorătoare a analfabetismului funcțional și despre revirimentul tracomaniei, probleme legate între ele printr-un raport de includere și de determinare. La simpozionul organizat on-line vor participa membrii Subcomisiei pentru studierea formării poporului român și a limbii române precum și invitați din țară și din străinătate. Materialele rezultate în urma acestui simpozion vor face parte din documentarea necesară demersurilor pentru punerea în practică a mijloacelor de prevenire și de diminuare a analfabetismului funcțional.

Organizator

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet organizatoric

  • Gabriela Haja, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Elena Tamba, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Marius-Radu Clim, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet științific

  • Stelian Dumistrăcel, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Ioan Milică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere
  • Ana-Maria Minuț, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere
  • Gabriela Haja, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
  • Elena Tamba, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Contact

Gabriela Haja

gabihaja@gmail.com

0740630358

Comitet organizatoric

Comitet științific