Managementul cercetării între teorie și activitate practică

Academia Româna Filiala Iași organizează, în data de 25 octombrie 2021, în intervalul cuprins între orele 11.00 și 13.00, în cadrul ediției a XXXVI-a a Zilelor Academice Ieșene, dezbatere științifică cu titlul Managementul cercetării între teorie și activitate practică

Sunt invitați să participe personalități din mediul academic sau economic care manifestă interes pentru tema supusă dezbaterii

Cuvântul de deschidere este ținut de Domnul Acad. Viorel BARBU

În cadrul dezbaterii urmează a fi prezentată lucrarea Managementul strategic al cercetării științifice, publicată în anul 2021 de Meda GÂLEA, la Editura MEGA din Cluj-Napoca

Moderatorul acțiunii este Prof. univ. dr. Constantin RUSU, Șeful Centrului de Cercetări Geografice din cadrul Academiei Române Filiala Iași

Dintre invitații care și-au anunțat prezența amintim pe:

 • Acad. Bogdan SIMIONESCU – Vicepreședinte al Academiei Române
 • Prof. univ. dr. Petre CARAIANI – ASE, SCOSAAR și membru în Colegiul Consultativ pentru CDI al Ministerului Cercetării
 • Prof. univ. dr. Dan CRISTEA , m.c. AR – ARFI-Institutul de Informatică Teoretică
 • Prof. univ. dr. Andrei PĂUN – Universitatea București
 • Prof. univ. dr. Andrei NEȘTIAN – UAIC-Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Prof. univ. dr. Bogdan CREȚU – ARFI-Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
 • Prof. univ. dr. Panaite NICA – UAIC-Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Dr. Bogdan CIOCĂNEL – CIT-IRECSON
 • Dr. Dan APARASCHIVEI – ARFI-Institutul de Arheologie
 • Dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN – ARFI-Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Dr. Gabriela HAJA – ARFI-Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
 • Dr. Simona STĂNESCU – AR-Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii
 • Dr. Victor COJOCARU – ARFI-Institutul de Arheologie

Locul de desfășurare al dezbaterii este Sala mică de conferințe a ARFI din Iași, Bulevardul Carol I, nr. 8, parter, pe platforma ZOOM, va fi transmis şi pe pagina de facebook a ARFI

Dezbatere științifică cu titlul Managementul cercetării între teorie și activitate practică

Afiș dezbatere științifică.pdf

NOTĂ: În cadrul evenimentelor organizate de ARFI, cu ocazia Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXXVI-a, în format fizic în spațiile proprii de lucru, vor fi asigurate condițiile legale privind desfășurarea de conferinţe cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin legislația aplicabilă la data evenimentului. Totodată, participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Organizatori:

Academia Română Filiala Iași
Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași

Comitet organizatoric:

Meda Gâlea, Director adj. Activități Suport CDI-ARFI

Comitet științific:

Acad. Viorel Barbu, Președintele Filialei din Iași a Academiei Române și Președintele Secției de Științe Matematice din cadrul Academiei Române

Dezbatere științifică
25 octombrie 2021

Sala mică de conferințe a ARFI și online