Metode histologice utilizate în antropologia fizică. Noțiuni teoretice și aplicație practică

Evenimentul este organizat de Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, în colaborare cu Facultatea de Biologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași (UAIC), și are ca scop promovarea Antropologiei fizice prin prezentarea metodelor de studiu histologice și a diferitelor tehnici de microscopie.

Partea teoretică include informații despre principalele direcții de cercetare prin analiza microstructurilor biologice conservate la nivelul resturilor umane vechi descoperite în situri arheologice.

Partea practică se referă la principalele etape de lucru în vederea realizării preparatelor histologice din material osos vechi și vizualizarea acestora la microscop.

Grupul țintă al acestei manifestări este reprezentat de studenți ai Facultății de Biologie, anul III de studiu, Specializarea Biologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Partea teoretică și practică a seminarului științific se va desfășura în Sala B250 a Laboratorului de Anatomie și Bioarheologie „Olga Necrasov” din cadrul Facultății de Biologie, UAIC.

Afiș.pdf

Organizatori:

Academia Românǎ, Filiala Iaşi (ARFI), Centrul de Cercetǎri Antropologice ,,Olga Necrasov”,
în colaborare cu Facultatea de Biologie, UAIC.

Comitet organizatoric:

CS Dr. Ozana-Maria Ciorpac-Petraru, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI
Prof. univ. dr. habil. Luminița Bejenaru, Facultatea de Biologie, UAIC.

Comitet științific:

Seminar științific
23 mai 2024, ora 14.00

Facultatea de Biologie,
Bulevardul Carol I nr. 20A, Iași 700505, Sala 250