Modalități tehnologice de păstrare a acidității naturale în produsele vitivinicole prin folosirea cationiților

Centrul de Cercetări pentru Oenologie vă invită să participați la masa rotundă, care va fi organizată în data de 2 noiembrie 2018, începând cu ora 10:00 și se va desfășura în Sala de Conferințe a Centrului din Aleea M. Sadoveanu nr. 9. În cadrul manifestării va avea loc atât o prezentare referitoare la folosirea cationiților ca modalitate tehnologică de păstrare a acidității produselor vitivinicole cât și discuții pe seama acestui subiect. Manifestarea este moderată de C.S. I dr. ing. Cristinel Zănoagă și C.S. II dr. ing, Gheorghe Odăgeriu.

La eveniment vor participa cercetătorii Centrului, parteneri în activitățile de cercetare oenologică de la U.S.A.M.V. Iași și S.C.D.V.V. Iași, invitați din mediile științifice din Iași și din țară.

Persoană de contact: C.S. II dr. ing. Gheorghe Odăgeriu, e-mail: odageriu@yahoo.com

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Photo by Roberta Sorge on Unsplash