Poluarea și efectele sale asupra organismelor

În cadrul conferinței, vor avea loc două prezentări cu subiecte relevante, de actualitate: „Calitatea aerului înconjurător in perioada 2019-2020 in aglomerarea Iași – date înregistrate in stațiile rețelei locale de monitorizare a calității aerului”, realizată de Ing. Alina Leahu (Agenția pentru Protecție a Mediului Iași), și „Poluarea mediului cu plastic si consecințele asupra biodiversității” realizată de  Dr. Ștefan Strungaru și Prof. Dr. Habil. Mircea Nicoară (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Prezentările vor fi urmate de o sesiune deschisă în care participanții pot adresa întrebări sau iniția discuții.

Data:

Organizatori

  • Comisia pentru Combaterea Poluării Mediului, Academia Română – Filiala Iași,
  • Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Contact

Organizatori:

Comisia pentru Combaterea Poluării Mediului, Academia Română – Filiala Iași, și Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Poluarea

Conferinta nationala