PROBLEMATICA FEMINISTĂ în structura social-economică a lumii contemporane

Conferința ”PROBLEMATICA FEMINISTĂ în structura social-economică a lumii contemporane” va avea loc pe data de 24 mai, 2024, ora 10.00, regim hibrid.

Evenimentul este la a XV-a ediție și abordează feminismul reflectat în structurile social-economice ale societății contemporane.

Este o temă deosebit de complexă dar și de larg interes pentru multe categorii sociale. Astăzi nu mai putem vorbi de o mișcare feministă propriu-zisă (întrucât ea s-a consumat, prin cele 3 valuri consecutive, în secolul care a trecut) însă, în pofida acestui fapt, problematica feministă nu a încetat să existe sub diferite forme, devenind un imperativ atât pentru domeniul educației (în familie și școală), în domeniul economic – profesional, în domeniul juridic – legislativ, în domeniul mass media etc.

Societatea contemporană mai are încă de corectat și de îmbunătățit legislația privind drepturile femeilor. Acest proces este unul complex și nu privește doar domeniul legislativ ci implică o serie de elemente culturale, de educație, psihologice și sociale ce se confruntă cu stereotipurile de gen, cu discriminarea de gen dar și cu inechități în integrarea socio-profesională a femeilor.

Vor fi analizate câteva concepte fundamentale ale problematicii feministe actuale:

  • definirea identității de gen (inclusiv a dificultăților de alegere a genului, homoerotism etc.);
  • descrierea stereotipurilor de gen prezente atât în educația primită în familie dar și la școală, prin intermediul cărților și jucăriilor destinate copiilor, prin mass media, prin modul de organizare a societății etc.;
  • analiza elementelor de bioetică în cazul corpului femeilor (ex.: fertilitate, sterilizare, adopție, avort etc.).; prezentarea metamorfozelor structurii de rol în familia modernă, comunicarea interpersonală în cazul cuplurilor;
  • influența religiei în definirea statutului femeii în societate;
  • socializarea diferențiată pentru femei și bărbați;
  • piedicile întâmpinate de femei în dobândirea unei cariere profesionale, în afirmarea valorii lor profesionale;
  • problema violenței domestice (situația violenței domestice în România);
  • măsuri luate pentru prevenirea violenței domestice,
  • modalități de intervenție și suport la nivel social cât și de ordin legal;
  • statutul femeilor refugiate (cazul Ucrainei, 2022-2024).

Termen limită pentru primirea abstractelor: 3 aprilie, 2024

Termen limită pentru primirea lucrărilor conferinței: 28 aprilie, 2024

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul oficial al conferinței: https://63cf0fd3a4ad7.site123.me

Organizatori:

Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Departamentul de Psihologie și Științele educației.
Co-organizatori:
-Univ. „Al. I. Cuza”, DPPD.
-Univ. „Alecu Russo”, Bălți, Rep. Moldova
-Univ. de Stat „Ion Creangă”, Chisinau, Rep. Moldova.
-UNAGE, Iaşi, DPPD.
-Institutul de Istorie „G. Bariţiu”.
-13th Elementary School of Ilion, Athens, Greece.
-Fundația Academică Pentru Progres Rural ”Terra Nostra”, Iași.

Comitet organizatoric:

Marinela Rusu, Main Researcher, grd. II, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
Mirela Ștefănescu, Main researcher III, PhD., Visual Arts Domain, Multidisciplinary Art Research Institute, UNAGE, Iași.
Marilena Doncean, Main Researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
Eugenia Maria Pasca, Professor PhD., “George Enescu” National University of Arts, Iaşi, Romania.
Magdalena Lazăr, secretary, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.

Comitet științific:

Eugen Huzum, Main researcher I, PhD.; Director -„Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research, Iași.
Constantin Cucoș, PhD. Professor, Director – Teacher Training Department, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania
Maria Urmă, PhD. Professor, arhitect, Dean of Faculty of Visual Arts, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
Carmen Mihaela Crețu, PhD. Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
Petru Bejan, Professor PhD., Faculty of Philosophy and Political Sciences, „Al. I. Cuza” University, Iași.
Bogdan Constantin Neculau, lecturer, Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
Ionuț Isac, PhD, Main researcer I, „G. Bariţiu” History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
Marina Morari, PhD Professor, Dean, PhD, Univ. ”Alecu Russo”, Bălți, Rep. Moldova.
Marina Cosumov, PhD PhD Professor, Univ. ”Alecu Russo”, Bălți, Rep. Moldova.
Valentina Pritcan, Associate Professor, PhD „Alecu Russo” Bălți State University, Republic of Moldova.
Mirela Ștefănescu, Main researcher III, PhD., Visual Arts Domain, Multidis-ciplinary Art Research Institute, UNAGE, Iași.
Monica Albu, PhD, Main researcher I, „G. Bariţiu” History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
Eugenia Maria Paşca, PhD Professor, Teacher Training Department, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
Lena-MarieLun, PhD, Main researcher, Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italy.
Carmen Palhau Martins, researcher, Bournemouth University, Great Britain.
Christian Maurer, Prof. PhD., IMC Fachhochschule Krems, Austria.
Tamara Mitrofanenko, dr., Univ. für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria.
Alina, Suslenco, Associate Professor, PhD, ”Alecu Russo” Balti State University.
Gabriela Benescu, conf. PhD., visual artist, “G. Enescu” Nat. University of Arts from Iaşi of Romania.
Georgiana Corcaci, Associate Professor PhD. Faculty of Psychology, University „Petre Andrei” University of Iasi, Romania.
Marinela Rusu, PhD, Main researcher, grd. II, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
Olimpiada Arbuz-Spatari, Associate Professor, PhD., Pedagogical State University „Ion Creangă”, Chisinau, Rep. Moldova.
Ioana-Iulia Olaru, PhD. lecturer, visual artist, the Faculty of Visual Arts and Design, ”G. Enescu” National Univ. of Arts, Iași, Romania.
Emilia Moraru, PhD Professor, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Art Voice, Chisinau, Moldova.

conferință internațională
24 mai 2024

online