Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Stiinţe a Republicii  Moldova şi Academia Română

Obiectivele proiectului sunt de a contribui la corelarea, eficientizarea şi aducerea la standardele internaţionale a asistenţei informatice la nivelul uneia dintre cele mai importante axe de cooperare ştiinţifică dintre România şi R. Moldova, anume cooperarea dintre reţelele de institute ale Academiei Romane şi ale Academiei de Ştiinţe din R. Moldova.
Eficientizarea schimbului informaţional inter-academic multi-disciplinar prin utilizarea unor mijloace de asistenţă informaţională a managementului cercetării şi de schimb interacademic (transport, arhivare, regăsire) de informaţie ştiinţifică unitară şi la standardele internaţionale actuale.

Participare ARFI

Instituție coordonatoare

Denumirea completă

Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Stiinţe a Republicii Moldova şi Academia Română

Codul proiectului

MIACSAM

Managementul proiectului

Academia Română  Filiala Iasi, Institutul de Informatică Teoretică

Acad. Horia Nicolai Teodorescu

Parteneri

P1. Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iași

P2. Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Republicii Moldova

Perioada de desfășurare

01.07.2010 - 30.11.2012

Tipul proiectului

Linia de finanțare

PN II – Capacităţi, Modul III, Proiect de cooperare bilaterală cu Republica Moldova

Finanțator

Buget de stat, prin ANPC și UEFISCDI

Buget

32.225RON

Buget ARFI

8.696 RON

Pagina oficială