Posibilități de procesare a semnalelor medicale bazate pe dicționare specifice

Scopul general al proiectului este acela de a dezvolta noi metode de procesare de semnal medical – compresie, extragere de trasături, clasificare – utilizand în special conceptul de reprezentare a semnalului în functie de un dictionar specific.  Plecand de la partea teoretica prezentata în literatura de specialitate şi pe baza rezultatelor preliminare personale deja obtinute, proiectul propune studierea fundamentelor matematice existente şi implementarea unor tehnici noi de procesare de semnal medical bazate pe dictionare şi reprezentarea rarefiata, a algoritmilor de compresie ce deriva din aceasta reprezentare, precum şi a posibilitatilor de refacere a semnalelor comprimate. Se vor utiliza atât dictionare standard cât şi dictionare specifice functie de natura şi statistica semnalului urmarit (construite pe baza unor algoritmi iterativi de antrenare şi folosind exemple din clasa respectiva de semnal). Se va studia şi posibilitatea extragerii de trasaturi şi a clasificarii semnalelor biomedicale tinand cont de reprezentarea acestora ca semnale rarefiate în functie de dictionare specifice. O atentie deosebita va fi acordata tehnicilor de constuire a dictionarului, precum şi modalitatilor de optimizare a algoritmilor de compresie şi clasificare. Implementarile se vor axa în special pe semnale medicale de tip ECG şi EEG, acestea fiind cele mai utilizate semnale 1D în aplicatii de telemedicina şi diagnosticare asistata pe calculator.

Participare ARFI

Instituție coordonatoare

Denumirea completă

Posibilități de procesare a semnalelor medicale bazate pe dicționare specifice

Codul proiectului

PNII–RU–PD, Cod ID 347

Managementul proiectului

Director proiect: Fira Catalina Monica

Parteneri

-

Perioada de desfășurare

2010 - 2012

Tipul proiectului

Linia de finanțare

UEFISCDI - PN II – Resurse Umane – Proiect de cercetare Postdoctorală

Finanțator

EUFISCDI

Buget

255300 Ron

Buget ARFI

255300 Ron

Pagina oficială