Structuri spatiale dinamice si mobilitate

Pi-calculul, ambientii mobili si sistemele membranare sunt domenii noi, provocatoare si in continua dezvoltare, situate la granita dintre stintele Informatice, matematice si biologice. Cercetatorii din informatica si bioinformatica utilizeaza din ce in ce mai mult aceste modele, precum si simularile software derivate din aceste modele formale. Scopul general al acestei cercetari este de a intelege mai bine sistemele interactive, sistemele distribuite, procesele intra- și inter-celulare, precum si complexitatea interactiunilor din cadrul acestor sisteme. Prezentul proiect isi propune cercetari teoretice in aceste domenii, introducerea de noi notiuni, studierea legaturilor intre notiunile nou introduse si cele deja existente. Problema timpului a fost abordata pentru pi-calcul, insa pentru ambientii mobili si sistemele membranare nu au fost studiate consistent. Obiective: – obtinerea de rezultate care să fie publicate in reviste cu vizibilitate internatională şi finalizarea lucrării de doctorat.

Participare ARFI

Instituție coordonatoare

Denumirea completă

Structuri spatiale dinamice si mobilitate

Codul proiectului

TD 345/2008

Managementul proiectului

Bogdan Aman

Parteneri

-

Perioada de desfășurare

2008-2009

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi

Finanțator

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

Buget

27594 RON

Buget ARFI

27594 RON

Pagina oficială