Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii

Proiectul îşi propune furnizarea de sprijin financiar pentru cercetătorii postdoctorat, care vor face parte din grupul ţintă al proiectului, sub formă de burse postdoctorale, derularea de mobilităţi, participarea la conferințe și publicarea de articole științifice, organizarea de sesiuni de dezvoltare a competenţelor de cercetare avansată cu componentă aplicativă și de module de cursuri complementare, interdisciplinare care vizează dobândirea de competențe transversale, inclusiv pedagogice.

Participare ARFI

Instituție parteneră

Denumirea completă

"Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii"

Codul proiectului

POCU/993/6/13 /153322

Managementul proiectului

  • Manager proiect:

     conf. univ. dr. Florin Brânză

  • Coordonator partener ARFI:

    CS III, dr. Liviu-Adrian Măgurianu

Parteneri

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Partener: Academia Română, Filiala Iași

Perioada de desfășurare

01.06.2022 – 30.11.2023

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa prioritară 6:
"Educație şi competențe, O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI"

Finanțator

Proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 prin MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Buget

5.683.624,49 lei

Buget ARFI

380.813,68 lei

Pagina oficială