PROVOCĂRILE ȘTIINȚEI ÎN SECOLUL al XXI-lea. Conferință anuală CRIFST

Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Filiala Iași împreună cu Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române au deosebită onoare de a vă invita să participați la ediția a doua a conferințelor anuale CRIFST având tema PROVOCĂRILE ȘTIINȚEI ÎN SECOLUL al XXI-lea. Lucrările se vor  desfășura în cadrul Academiei Române, Filiala Iași, în perioada 7-8 iunie 2019.

Conferința își propune să fie o platformă de dezbatere pentru stimularea și promovarea cercetărilor inter-, multi-, pluri- și transdisciplinare, pornind de la metoda și deschiderea oferită de istoria și filosofia științei. Pentru promovarea dialogului interdisciplinar vor fi acceptate lucrări din toate domeniile științifice ce se încadrează în tema conferinței. Prin aceasta dorim o strângere a legăturilor dintre oamenii de știință, cercetătorii români și cei din străinătate, de profil variat, reprezentanți ai instituțiilor, societăților și revistelor academice.

Pentru înscriere, vă rugăm să transmiteți titlul lucrării (în română şi engleză) și un rezumat în limba engleză de maximum 200 de cuvinte pe adresa crifst.iasi@gmail.com, până la 05.05.2019. Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum dedicat.

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Provocarile stiintei