Sesiunea științifică anuală „Antropologie interdisciplinară”

Evenimentul se desfășoară anual în cadrul Zilelor Academice Ieşene și reunește specialiști în bioarheologie şi antropologie socială, cu scopul diseminării și promovării rezultatelor proiectelor de cercetare, precum și pentru stimularea colaborărilor cu mediul academic din țară și din străinătate.

Afiș.pdf

Organizatori:

Academia Românǎ – Filiala Iaşi (ARFI), Centrul de Cercetǎri Antropologice ,,Olga Necrasov”
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC Iași), Facultatea de Biologie

Comitet organizatoric:

CS dr. Mariana POPOVICI, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI
ACS Ozana-Maria PETRARU, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI

Comitet științific:

Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE m.c. Academia Română, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI și Facultatea de Biologie, UAIC Iași
Prof. univ. dr. habil. Luminiţa BEJENARU, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI și Facultatea de Biologie, UAIC Iași
CS III dr. Monica GROZA, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, ARFI

Sesiune stiintifica nationala

21 octombrie 2021

Online via Cisco Webex