Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală (SAAR)

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, împreună cu Asociația Rural Development Research Platform vă invită să audiați comunicările primei ediții a Simpozionului Agro-Economie și Antropologie Rurală.

Simpozionul nostru vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

Tema primei ediții este Relația producători, consumatori, piețe locale și se va desfășura online, în data de 28 octombrie 2020.

Organizatori

 • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române Filiala Iași (ICES)
 • Asociația Rural Development Research Platform (RDRP)

Comitetul științific

 • Valentin Mihai Bohatereț, dr. CS  I,  membru de onoare ASAS 
 • Gerard Jităreanu, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, membru corespondent ASAS
 • Luminita Chivu, dr. CS I.  Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’, Academia Română, București
 • Valeriu V. Cotea, prof. Univ. dr. Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Filiala Iași a Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române 
 • Stoleru Vasile, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 • Gabriel Popescu, prof. Univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Cristina Pocol, prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Simona Pătărlăgeanu,  prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Andrei Jean Vasile, prof. univ. dr. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Simona Maria Stănescu, dr. CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București
 • Gabriela Haja, dr. CS I, Institutul de Filologie Română  „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași
 • Petre Marian Brezeanu, dr. CS I, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău
 • Silvius Stanciu, prof. univ. dr. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • Carmen Năstase, prof. univ. dr. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Felix Arion, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Marioara Rusu, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Monica Mihaela Tudor, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Lucian Luca, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Ionel Mugurel Jitea, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Alina Butu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Marian Butu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Steliana Rodino, dr. CS II, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București
 • Rozi Berevoianu, dr. CS I, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, prof. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Dacinia Crina Petrescu, prof.univ.dr. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Ionel Bostan, prof.univ.dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Irina Velicu, researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 • Dănuț Ungureanu, dr. ing. CS III, Academia Română, Centrul de Economie Montană CEMONT Vatra Dornei 
 • Mihai Chitea, dr. CS III, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București 
 • Ancuța Marin, dr. CS III, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Vasile Crăciunescu,  dr. CS III, Administrația Națională de Meteorologie, București
 • Maria Toader, dr. șef lucrări.   Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București  
 • Dan Bodescu, dr. șef lucrări Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iași
 • Mihaela Vețan, Universitatea de Vest din Timișoara

Comitetul organizatoric

Coordonator: Ioan Sebastian Brumă

 • Codrin Dinu Vasiliu (ICES)
 • Lucian Tanasă (ICES)
 • Sebastian Doboș (ICES)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Contact

Ioan Sebastian Brumă
web.rdrp@gmail.com
0040 745 908 021

Pagina simpozionului: https://rdrp.ro/simpozion/

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Simpozionul de Agro Economie si Antropologie rurala