Simpozionul internaţional 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective

Iaşi, 26– 28 septembrie 2018
Ediția a XVII-a. 2018

Din anul 2002, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează, în fiecare an, un simpozion internaţional pe teme de mare actualitate şi de interes, precum globalizarea, integrarea europeană, păstrarea identităţii naţionale, recuperarea valorilor spirituale din diaspora, problema minorităţilor ş.a. În anul 2018, simpozionul anual internaţional se va axa pe relevarea importanţei filologiei româneşti ca reflectare a coeziunii românilor din toate provinciile româneşti într-o structură fundamentală unitară care a influenţat decisiv realizarea Marii Uniri din 1918. Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: lingvistică, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie, cultură şi identitate românească, şi vor avea în vedere, cu predilecţie, următoarele teme şi direcţii de cercetare:

  • reviste româneşti care au militat pentru Marea Unire;
  • oameni de cultură români care au pledat pentru Marea Unire şi care s-au implicat în reliefarea contribuţiei româneşti la Primul Război Mondial;
  • actualizarea unor adevăruri privind Marea Unire şi Primul Război Mondial prezentate distorsionat în beletristica din perioada comunistă;
  • salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi rolul său în păstrarea identităţii naţionale. Prin acest demers, organizatorii simpozionului susţin iniţiativa Consiliului şi Parlamentului European, care – prin Decizia (UE) 864/2017 – au declarat anul 2018 Anul European al Patrimoniului Cultural.

În anul 2018 se vor împlini 510 ani de la prima atestare a tiparului pe teritoriul României. În acest context, organizatorii propun o dezbatere privind rolul incontestabil al tipăririi cărţilor ca o contribuţie majoră la păstrarea identităţii naţionale în raport cu actuala tendinţă de a edita cărţi în format electronic, precum şi tendinţa IT care domină corespondenţa între utilizatorii de PC-uri faţă de scrisorile cu caligrafie de mână: un progres sau un regres? Pe versantul optimist şi pozitiv al impactului tehnologiilor digitale, computerizarea cercetării filologice, în lexicologie-lexicografie, dialectologie, toponimie, istorie literară, etnologie, devine tot mai acut o necesitate şi o realitate în vederea sincronizării metodelor de lucru în plan naţional cu cele globale.

Ca şi la ediţiile anterioare, organizatorii vor acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parţiale).

Lucrările simpozionului vor avea loc la Filiala din Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I, nr. 8.


2018 09 26 Afis Simpozion

PROGRAM simpozion 2018

 

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Afis filologie 2018