The Ethno-Didactics Conference: Transmitting Tradition Today – Intangible Cultural Heritage in Education/
Conferința Internațională de Etnodidactică Cum transmitem tradiția astăzi – patrimoniul cultural imaterial în educație

Folosind experiența manifestărilor științifice cu tema statutului culturii tradiționale în educație, realizate de organizator începând din 2015, conferința din acest an reușește să aducă împreună experți în domeniul educației și al culturii tradiționale din România, Republica Moldova, Germania, Italia, Grecia și S.U.A. Vor participa: experți UNESCO, folcloriști, cercetători, profesori din mediul preuniversitar și universitar, muzeografi, referenți culturali ș.a. Manifestarea se înscrie sub egida Convenției UNESCO din 2003 pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial; vor fi analizate aspecte concrete ale strategiilor de transmitere a culturii tradiționale în comunitate și ale predării despre și prin intermediul folclorului/ patrimoniului cultural imaterial, atât prin mijloacele pedagogice formale, cât și prin educația informală și nonformală.

Conferința Internațională de Etnodidactică „Cum transmitem tradiția astăzi” | Facebook

Program 13 mai 2021
Program 13 mai 2021
Program 14 mai 2021
Program 14 mai 2021

Organizatori:

Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, sub patronajul Ministerului Culturii, și promovarea asigurată de Institutul Național al Patrimoniului

Comitet organizatoric:

CS II dr. Ioana Baskerville, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
CS II dr. Adina Ciubotariu, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
CS II dr. Marius-Radu Clim, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Comitet științific:

CS II dr. Ioana Baskerville, Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”,
CS II dr. Adina Ciubotariu, Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”
Afis refacut

Conferinta internationala

13-14 mai 2021

online (Zoom),
pagina de Facebook a ARFI