Tourism and Rural Space in National and International Context – TARS (25th Edition) / Turism și Spațiu Rural în Context Național și Internațional – TARS (Ediția a XXV-a)

Conferința va avea loc pe data de 2527 mai 2023, ora 9.00. Evenimentul este la cea de a XXV-a ediție care se va desfășura la Vatra Dornei, la sediul co-oganizatorului, și online.

Evenimentul își propune să promoveze cercetarea științifică în domeniul turistic, să argumenteze și să susțină necesitatea dezvoltării acestui sector și a altor sectoare conexe prin strategii adecvate. Spațiul de prim interes este cel românesc, însă contextul internațional se regăsește, la rândul său, în centrul preocupărilor științifice pe care conferința le promovează spre dezbatere.

Principalele subiecte de analiză ale prezentei ediții sunt: turismul rural, agroturismul, ecoturismul; turismul în contextul dezvoltării naționale, regionale și globale sustenabile; tradiționalism vs. modernism în domeniul turistic; management și marketing turistic; e-turism; abordări pluridisciplinare și interdisciplinare ale dezvoltării sectorului turistic (perspective economice, antropologice, sociologice, psihologice, etnografice, folclorice, legislative etc.); exemple de bune practici în domeniul turistic la nivel național și internațional. Se pot adăuga și alte teme din sfera domeniului de interes, în funcție de preocupările științifice ale participanților.

Invitatie ro.pdf

Invitation en.pdf

Vizitează site-ul oficial al conferinței https://www.tarsconference.com/

Programul conferinței.pdf

Organizatori:

1) Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași
2) Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
3) Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Academia Română

Comitet organizatoric:

Cercet. șt. Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ARFI – ICES „Gh. Zane”
Cercet. șt. II dr. habil. Alina-Petronela Haller, ARFI – ICES ,,Gh. Zane”
Ing. dr., Dănuț Ungureanu, director, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. șt. III, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Comitet științific:

-Gina-Ionela Butnaru, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
-Rodica Butnaru, Université du Québec à Montréal, Canada
-Raluca Clipa, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
-Krisztina Melinda Dobay, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
-Marilena Doncean, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
-Gül Erkol Bayram, Sinop University, Turcia
-Juan Andrès Gutierrez, Euromontana – Asociation européenne pour les zones de montagne, Bruxelles, Belgia
-Serhii Hakman, “Yuriy Fedkovych” Chernivtsi National University; Bukovinian Centre of Politology, Cernăuți, Ucraina
-Mihaela Ifrim, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
-Vasyl Kyfyak, Institutul de Comerț și Economie, Kiev, Ucraina
-Daniela Matei, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
-Puiu Nistoreanu, ASE, București
-Teodor Păduraru, Asociația Generală a Economiștilor din România – Filiala Iași; ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
-Radu Rey, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu”, Academia Română
-Oana Socoliuc Guriță, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
-Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
-Ion Talabă, ICES „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
-Dănuț Ungureanu, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Conferință națională cu participare internațională
25 - 27 mai, 2023

Vatra Dornei – sediul CEFIDEC și online

28 februarie 2023 (primul call)
31 martie 2023 (primul call)