Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a II-a)

Într-un context geopolitic și economic mondial fără precedent, cauzat de pandemia COVID-19, războiul din Ucraina, de schimbările climatice și de dificultățile implementării Pactului Verde European, sectorul agroalimentar trebuie să fie rezilient și să continue să ofere alimente sigure și de înaltă calitate. Sesiunea științifică a avut ca obiective: analizarea factorilor care influențează dezvoltarea arealelor rurale în acest context complex; a efectelor crizei asupra lanțurilor de aprovizionare, a securității alimentare și a zonelor rurale; reziliența sistemului  agroalimentar; aspecte legate de sustenabilitatea economică, socială sau de mediu a agriculturii și a comunităților rurale; soluțiile pentru contracararea acestor efecte la nivel regional și național. Au fost prezentate lucrări privind impactul schimbărilor climatice asupra activității fermierilor – studiu de caz județul Iași, reziliența și dezvoltarea în fermele mici din Regiunea Nord – Est,  agroturismul – cu studii de caz locale, bioeconomia în România, analiza la nivel macroeconomic a teoriei convenționale a dezvoltării durabile, efectele pandemiei de COVID-19 asupra evoluției cooperativelor agricole din România, aspecte agrotehnice și economice privind cătina, cercetări privind micii producători agricoli din perioada interbelică și influența lor asupra regimului alimentar autohton.  

Program și rezumatele sesiunii științifice 14 oct 2022.pdf

Programul ZILELOR ACADEMICE IEŞENE, Ediția a XXXVII-a

Prezentare Apetroaie ZAI 14 oct 2022.pdf

Prezentare Dobay ZAI 14 oct 2022.pdf

Prezentare Dobos ZAI 14 oct 2022.pdf

Prezentare Rosu E ZAI 2022 .pdf

Prezentare Ulman&Cautisanu ZAI 14 oct 2022.pdf

Prezentare Vlasceanu & Petculescu ZAI 14 oct 2022.pdf

Prezentare Voicilas et al ZAI Iasi 2022.pdf

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iași
Institutul de Economie Agrară (I.N.C.E), București – Academia Română

Comitet organizatoric:

Dr. Krisztina Melinda Dobay, I.C.E.S. „Gh. Zane” Iași
Dr. Camelia Gavrilescu, I.E.A. București
Dr. Daniela Matei, I.C.E.S. „Gh. Zane” Iași
Dr. Elisabeta Ștefania Roșu, I.E.A. București

Comitet științific:

Dr. Cecilia Alexandri – Director, Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Mihai Talmaciu – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Dr. Camelia Gavrilescu – Șef sector Economia fermelor și a mediului, Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Monica Mihaela Tudor – Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Krisztina Melinda Dobay – Coordonator Colectivul de Economie Rurală, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iaşi
Dr. Daniela Matei – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iaşi
Dr. Sebastian Doboș – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iaşi
Drd. Georgiana Tacu – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iaşi

Sesiune stiintifica nationala

14 octombrie 2022

online