Ziua culturii  naționale

Ziua Culturii Naţionale marchează în acest an 174 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii române”. Ca un omagiu adus poetului, al cărui destin s-a intersectat cu cel al bibliotecii din Iaşi și al cărui nume instituția îl poartă cu mândrie și demnitate, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” desfășoară mai multe evenimente sub genericul „Eminescu 174”.

Expoziția „E umbra umbrei scrisu-mi”. Traduceri ale operei eminesciene, realizată de Departamentul Colecții Speciale, este deschisă în perioada 15-31 ianuarie 2024, în sediul central al bibliotecii, în spațiul expozițional de la etajul I, și propune publicului o selecție din cele mai importante traduceri ale operei eminesciene. Concepută ca o incursiune în timp, expoziția, al cărei titlu este inspirat din poemul „Levantul” de Mircea Cărtărescu, reunește primele transpuneri ale operei eminesciene în alte limbi. Până în 1970, Eminescu era deja tradus în peste 35 de limbi, de peste 200 de traducători, date care nu includ studiile monografice, exegezele critice, disertațiile sau poeziile omagiale consacrate lui. Opera lui Eminescu este tradusă aproape integral în limbile maghiară, franceză, germană și rusă. Ca urmare a formaţiei sale culturale germane, primele traduceri ale operei sale poetice au fost în limba germană, realizate chiar de regina Carmen Sylva împreună cu Mite Kremnitz. Traducerea operei eminesciene este o provocare continuă, luând o mare amploare după anii ‘50. Așezându-l pe Eminescu în panteonul marilor inspirați ai lumii, Rosa del Conte, pasionată cercetătoare a poetului român, conchidea: „Cântecul său nu aparține numai României, ci umanității și lumii întregi”. Semnalăm în expoziție și traduceri ale operei eminesciene în limbile greacă, latină, turcă, idiș (Salomon Segall), ucraineană, armeană, ebraică, sanscrită și esperanto, Eminescu devenind astfel un mare ambasador al poeziei românești pe toate continentele. Un loc aparte în cadrul expoziției îl ocupă traducerile poemului „Luceafărul”. Opera poetului continuă să fascineze atât traducătorii români, cât și pe cei străini, ajungând să fie transpusă astăzi în peste 80 de limbi.

Invitată la acest eveniment, doamna prof. univ. dr. Marina Mureșanu Ionescu, unul dintre cunoscuții specialiști și cercetători români în domeniul creației eminesciene, membră a Uniunii Scriitorilor din România și laureată, în anul 1990, a Premiului „Lucian Blaga” al Academiei Române, pentru lucrarea de sinteză „Eminescu și intertextul romantic”, va susține conferința „Mihai Eminescu și spațiul german și anglo-saxon. Influență și receptare”, care va avea loc pe 15 ianuarie, la ora 11.00, în Sala B.P. Hasdeu a BCU „Mihai Eminescu”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Afiș conferinta Marina Muresanu

Comunicat de presă

Organizatori:

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași
Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Expoziție și Conferință
15 ianuarie 2023, începând cu ora 11.00

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași - Sala „B. P. Hasdeu”