Tofan Cristina Maria

Cercetator: Tofan Cristina Maria

Cristina Maria Tofan este cercetător științific cu doctorat în psihologie la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „ Gheorghe Zane” din cadrul Academiei Române, Filiala Iași, iar interesele sale de cercetare includ teme legate de teoria identității sociale, motivație, personalitate și teme care au impact asupra bunăstării în mediul educațional, precum reglarea emoțională și gândirea disfuncțională. Colaborează cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru predarea unor discipline fundamentale (spre exemplu, Introducere în psihologie, Psihologie Socială) și activează în privat ca psiholog autorizat. A lucrat ca psiholog în domeniul asistenței psihologice pentru grupuri aflate în risc (spre exemplu, grupuri cu risc de suicid, personae private de libertate, copii și adolescenți aflați în risc de abandon școlar, persoane imobilizate la pat sau aflate în risc social). A publicat peste 40 de lucrări de specialitate dedicate înțelegerii mecanismelor psihologice implicate în dezvoltarea motivației și afectivității, în strânsă legătură cu contextual social în care o persoană se află.

Cărți și volume colective

 1. Bostan, C.M. & Maftei, A. (coord., 2022). Fenomenul Fake News. Mecanisme psihologice și sociale. Editura Institutul European, Iași. ISBN 978-606-24-0312-6 (200 pagini).
 2. Azoicăi, D., Soponaru, C., Bostan, C. M., Azoicăi, A. N. (2019). Etude de l`etat de sante concernant la population de la Roumanie et de la Republique de la Moldavie rapportee aux caracteristiques nutritionelles. Editura „Gr. T. Popa”, ISBN 978-606-544-623-6 (250 pagini).

Lucrări indexate ISI / BDI cu și fără factor de impact

 1. Bostan, C. M., Hrițuleac, A. & Măgurianu, L. A. (2023). Death Anxiety and COVID-19 Anxiety. The Mediating Role of Religious Relational Identification and the Impact of Emotional Regulation Strategies. OMEGA – Journal of Death and Dying. Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00302228231151744
 2. Bostan, C. M., Apostol, A. C., Andronic, R. L., Stanciu, T. & Constantin, T. (2022). Type of goals and perceived control for goal achievement over time. The mediating role of motivational persistence. Acta Psychologica Vol 231, 103776. Doi: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103776.
 3. Bostan, C. M., Stanciu, T., & Andronic, R. L. (2021). The Moderation Role of Being Valued by Teachers Over the Association Between School Children Motivation and Need for Competition. SAGE Open, 11(3). https://doi.org/10.1177/21582440211044179.
 4. Maftei, A., Bostan, C. M., & Zaharia, D. V. (2021). Hostility and civic moral disengagement: Cognitive reappraisal and expressive suppression as moderators. Journal of Moral Education, 50(2), 202-218. https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1691512 .
 5. Roman, M., Constantin, T., & Bostan, C. M. (2020). The efficiency of online cognitive-behavioral therapy for postpartum depressive symptomatology: a systematic review and meta-analysis. Women & Health, 60(1), 99-112. https://doi.org/10.1080/03630242.2019.1610824 .
 6. Roman, M., Bostan, C. M., Diaconu-Gherasim, L. R., & Constantin, T. (2019). Personality traits and postnatal depression: the mediated role of postnatal anxiety and moderated role of type of birth. Frontiers in Psychology, 10, 1625. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01625 .
 7. Bostan, C. M., Maricuțoiu, L. P., & Constantin, T. (2018). Successful management of automatic dysfunctional thoughts in the context of negative emotions. Anxiety, Stress, & Coping, 31(6), 686-701. https://doi.org/10.1080/10615806.2018.1518634 .
 8. Apostol A. C., Rădoi, M., Bostan C. M., Irimescu, G., „Professional identity in a fluid pandemic context. Measuring academic worries of university students: initial validation of a scale”, in Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Sociologie și Asistență Socială, Tom XIV, Nr. 2, 2021, p. 143-162. link: https://doi.org/10.47743/asas-2021-2-664

 

Lista de proiecte:

 • Expert derulare studiu (2022) în proiectul „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”. Coordonatori: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Academia Română, Filiala Iași.
 • Bursă postdoctorală în cadrul Departamentului de Psihologie Socială și Organizațională, Universitatea Goethe, Frankfurt am Main (Germania). Finanțator: KAAD / Katholischer Akademischer Auslander-Dienst.
 • Cercetător (2014-2015) în proiectul„Academic Persistence across the Continuum” . Finanțator: International Baccalaureat Organization, SUA.
 • Stagiu de cercetare (decembrie 2016- martie 2017) în cadrul Departamentului de Psihologie Socială și Organizațională, Universitatea Goethe, Frankfurt am Main (Germania). Finanțator – Academia Română, Filiala Iași.
 • Bursă doctorală în cadrul proiectului „Teorii și practici educaționale și psihologice. Dezvoltare rezilientă și schimbări actuale în societate”. Finanțator: Academia Română, Filiala Iași, Proiect POSDRU POSDRU/159/1.5/S/133675 „Innovation and development in structuring and representing knowledge through doctoral and post-doctoral scholarship (2014-2015).
doctor în psihologie
Cercetător Științific
cmtofan (at) acadiasi.ro

+40 741244763

Implicare în proiecte

No data was found