Ceaușu Felicia

Cercetator: Ceaușu Felicia

Felicia Ceaușu a publicat nouă cărți, cum ar fi: Clarificări conceptuale ale relaţiei corp-psihic din perspectiva filosofiei mentalului, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2008, Relaţia minte-corp în filosofia contemporană a ştiinţei, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, Cognitive Mechanisms and Individual Strategies”(ISBN 978-3-8484-3351-3), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012 sau Psihologia și paradigmele ei explicative – dezvoltare personală, spirituală și comunicare, GlobeEdit divizia pentru limba română a LAP Lambert Academic Publishing, Berlin, 2022. A publicat 60 de articole științifice și a participat la peste 78 de conferințe. A fost Bursier ( 2010-2011) in cadrul Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere: cercetări, dezbateri, perspective Proiect POSDRU, ID 56815; Tema proiectului de cercetare: Dinamica relaţiei dintre individ, cunoaşterea socială şi mentalul grupal macrosociocultural.

Cercetător Științific Gradul III
ceausu.felicia (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found