Haja Gabriela

Cercetator: Haja Gabriela

Gabriela Haja este cercetător științific gradul I la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Angajată în 1994,  își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de lexicologie și lexicografie. A fost secretar științific, cu delegație (2010-2012, 2015-2022) și coordonator al Departamentului de lexicologie și lexicografie (2008-2022). Din 2022 ocupă funcția de director al institutului.

Participă la proiecte fundamentale ale Academiei Române din cadrul programului Tezaurul lexical al limbii române. Publicații în domeniile lexicografie și e-lexicografie, terminologie, filologie, istoria limbii, poetică. A participat la mai multe proiecte de digitalizare pentru limba română. A coordonat realizarea și publicarea primei ediții critice digitale a unui text vechi românesc: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II (2008). Este preocupată de inovarea cercetării lexicografice din cadrul Academiei Române, de creșterea vizibilității rezultatelor cercetării din cadrul institutului, de locul și rolul cercetării în lumea actuală.

 

Listă de lucrări: 

  1. Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul I, Partea a 8-a, Litera E (es ezredeş), 2010, 361 p.; Tomul I, Partea a 7 a, Litera E (e erzaţ), 2009, 388 p.; Tomul IV, Litera L (l lherzolită), 2008, 778 p.; Tomul V, Litera L (li-luzulă), 2008, 815 p.; Tomul XIII. Partea a 3 a. Litera V (vîclă-vuzum) Literele W, X, Y (W-yucca), 2005, 578 p.; Tomul XIII. Partea a 2-a. Litera V (venial-vizurină), 2002, 424 p., Bucureşti, Editura Academiei Române. (coautor – redactor, revizor)
  2. CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic, realizat în cadrul Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, de: Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba (coord.), Claudius-Marian Teodorescu, din 2021.
  3. Dicționarul limbii române în format electronic. Studii privind achiziționarea, Iași, Editura Alda, 2005, 78 p.
  4. Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 270 p.
  5. Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 562 p.

 

Lista de proiecte:

Proiecte fundamentale ale Academiei Române în cadrul programului Tezaurul lexical al limbii române:

2010–prezent: Dicţionarul limbii române (DLR). Litera C, ediția a doua revizuită și adăugită (membru în echipa de cercetare și coordonator până în 2022).

2001–2010: Dicţionarul limbii române (DLR). Seria nouă. Literele E, L, V, W, X, Y (cercetător din 1994 și coordonator din 2008).

2014–prezent: CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic (membru în echipa de cercetare și coordonator până în 2022).

2021–prezent: eDTLR. Dicționarul tezaur al limbii române în format electronic (membru în echipa de cercetare și coordonator până în 2022).

 

Director în proiecte de cercetare obţinute pe bază de contract/grant

2006–2007: Resurse lingvistice în format electronic. Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediție critică și corpus adnotat, proiect CNCSIS cod 1454. Detalii în Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, p. 185-193. Proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 a fost realizat în colaborare cu cercetători românişti de la Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau, Germania.

Responsabil în proiecte de cercetare obţinute pe bază de contract/grant

2007–2010: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (proiect complex, finanţat de CNMP în cadrul PN II; 2007-2010, coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatică (UAIC-FI). Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” (IFRI), Institutul de Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi; director: prof. univ. dr. Dan Cristea). Detalii în Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, p. 203-219.

 

Membru în echipa de cercetare în proiecte internaţionale:

2018–2020: enetCollect. European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, proiect internaţional COST Action CA16105 https://enetcollect.eurac.edu/.

2013–2017: ENel: European Network of e-Lexicography, proiect internaţional COST Action IS 1305 http://www.elexicography.eu/.

2001–2004 BalkaNet – Design and Development of a Multilingual Balkan WordNet (IST-2000-29388) http://www.dblab.upatras.gr/balkanet/publications.htm

 

Membru în echipa de cercetare în proiecte naționale finanțate prin competiție:

2021 – 2023 Re-evaluating the Sixteenth-Century Romanian Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies Call name: P 4 – Proiecte de Cercetare Exploratorie, PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939, key expert (pentru anul 2021). Coordonator: CS II dr. Ana-Maria Gînsac, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. http://www.scriptadacoromanica.ro/bin/view/roPsalt/

2020–2022: Artificial Intelligence Models (Deep Learning) Applied in the Analysis of Old Romanian Language (DeLORo – Deep Learning for Old Romanian) (proiect UEFISCDI; cod PN-III-P2-2.1-PED-2019-3952; director: prof. univ. dr. Dan Cristea; http://deloro.iit.academiaromana-is.ro/)

2010–2013: Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie), proiect POSDRU/89/1.5/S/63663, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, expert pe termen scurt.

2008-2015: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

2003-2005: Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea (grant CNCSIS; director: CS I dr. Cristina Florescu) (cercetător și manager assitant).

2001–2003: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Iosue, Judicum, Ruth (grant CNCSIS, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, centrul Monumenta linguae Dacoromanorum; director: prof. univ. dr. Al. Andriescu (cercetător și manager assitant).

Alte proiecte:

2008–2009: Thalassa of Myts. Programul „Culture” al UE. Coordonator de proiect: Nikolas Kamtsis, Center of Higher Education in Theatre Studies, Atena, Grecia (referent ştiinţific, coordonatorul workshopului Oral and fairytale traditions in our countries). https://theatrestudies.gr/thalassa-of-myths/

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Director IFRI
Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul I
gabi.haja (at) acadiasi.ro
gabihaja (at) gmail.com

0232 256 075