Resurse lingvistice în format electronic. Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediție critică și corpus adnotat

Proiectul a continuat editarea critică a Bibliei de la 1688, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, prin analiza filologică şi lingvistică a două cărţi biblice: A împărăţiilor cea dentâiu, A împărăţiilor a doua, paralel cu aceleaşi cărţi, inedite, din ms. 45 BAR Cluj-Napoca şi ms. 4389 BAR Bucureşti.

Partea inovativă a proiectului a constat în realizarea unui format electronic al volumului, cu posibilitate de căutare în cele trei variante de texte vechi româneşti pornind de la Indicele de cuvinte şi forme. De asemenea, Indicele de cuvinte şi forme cuprinde cuvintele comune din toate cele trei variante de text vechi şi a fost generat automat, validat şi corectat de experţi lingvişti printr-o interfaţă online, special construită în acest scop. Validarea tuturor analizelor morfo-sintactice a asigurat constituirea unui corpusde limbă română veche, util în antrenarea unor instrumente digitale de prelucrare şi adnotare pentru varianta de secol șaptesprezece a românei literare.

Volumul electronic rezultat în proiect, a fost trasformat în site și publicat în 2021 pe platforma SoLiRom a Academiei Române. Maniera de lucru definită în proiect precum şi instrumentele create au fost preluate şi aplicate în editarea volumelor ulterioare, în proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, finanțat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2010-2015). Mai multe detalii, în Gabriela Haja (ed.), Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, p. 185-193.

Participare ARFI

Instituție coordonatoare

Denumirea completă

Resurse lingvistice în format electronic. Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediție critică și corpus adnotat

Codul proiectului

CNCSIS cod 1454

Managementul proiectului

Director de proiect: Gabriela Haja

Echipa de cercetare: Tamara Adoamnei, Mădălina Andronic, Mioara Dragomir, Mihai Moraru, Adrian Muraru, Eugen Munteanu, Veronica Olariu (filologie), Vlad-Sebastian Patraş (informatică)

Colaboratori: Elsa Lüder, Paul Miron, Alexandra Moraru, Elena Isabelle Dănilă (filologie); Gabriela Pavel (informatică)

Parteneri

Perioada de desfășurare

2006 – 2007

Tipul proiectului

Proiect finanţat din programe naţionale

Linia de finanțare

Programul de granturi multianuale de cercetare științifică, tip A – 1995-2008

Finanțator

CNCSIS – Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior

Buget

89.000 lei

Buget ARFI

Pagina oficială